Finanțare nerambursabilã de pânã la
70.000 lei prin programul
Casa Verde Vezi detalii
 
3 praguri de finanțare
70.000
RON
55.000
RON
40.000
RON
 

Programul Casa Verde

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

Creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

Creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale (case) existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

 

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei pe fiecare proiect.

Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
 • cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat)
 • izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare
 • panouri solare termice
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum
 • înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum)
Cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:
 • înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED
 • utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat
 • programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire
 • manopera inclusiv TVA aferent
 • cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli
Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă
 • izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare)
 • izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii
Cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%)