Regulament Black Friday

Campania organizata de catre compania noastra, SC KAZINST GRUP SRL, poarta numele de de “KAZAN – BLACK FRIDAY 2022” si se va organiza in perioada 11.10.2022 – 13.10.2022. Prezentul regulament este disponibil catre toti clientii magazinelor KAZAN, fizice sau online (www.kazan.ro) si prezinta modul de functionare al campaniei promotionale desfasurate in perioada 11.10.2022 – 13.10.2022 cu numele de “KAZAN – BLACK FRIDAY 2022” .

Art. 1 – Membri Participanti :
Art. 1.1 – Organizator: Kazan – Black Friday 2022 este organizata de catre societatea juridica SC KAZINST GRUP SRL, cu sediul în VASLUI, Str. CĂLUGARENI nr. 111, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J37/118/2010, având CUI RO26849469.
Art. 2 .2 – Participanti Kazan – Black Friday 2022 reprezinta o campanie deschisa oricarei persoane, juridica sau fizica (cu varsta de peste 18 ani) care achizitioneaza produse in perioada de desfasurare a campaniei (11.10.2022 – 13.10.2022) atat din magazinele fizice cat si din magazinul online www.kazan.ro.

Art. 2 – Durata si aria de desfasurare a campaniei
Art. 2.1– Durata de desfasurare: Campania organizata cu ocazia evenimentului “ Black Friday “ se desfasura in perioada 11.10.2022 si 13.10.2022. Art. 2.2 – Aria de desfasurare a evenimentului Locatia de desfasurare a acestei campanii este la nivel national prin intermediul magazinului online www.kazan.ro precum si la nivel local prin intermediul punctelor de lucru fizice.

Art. 3 – Produse Oferta promotionala ce poarta numele de “KAZAN – BLACK FRIDAY 2022” se aplica produselor din sectiunea “ Black Friday “ de pe websiteul nostru www.kazan.ro precum si produselor disponibile in Magazinele fizice cu eticheta promotionala. Produsele din oferta, beneficiaza garantat de cele mai mici preturi din cel putin ultimele 3 luni.


Art.4. - Regulamentul campaniei
Regulamentul campaniei "KAZAN – BLACK FRIDAY 2022" este disponibil, în mod
gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant)prin prezentarea la punctele de lucru Kazan,precum si prin solicitarea acestora pe email caontact@kazan.ro sau pe siteul nostrum www.kazan.ro

Art. 5 – Incetarea si sau modificarea campaniei.
Art. 5.1 – Modificarea regulamentului
Organizatorul poate modifica regulamentul campaniei in orice moment de desfasurare alacesteia fara anuntarea potentialilor participant sau a participantilor presenti.
Art. 5.2 – Incetarea campaniei
Prezenta campanie inceteaza in mod automat la data de 13.10.2022 ; De asemenea
poate fi incetata in orice moment de desfasurare al acesteia de catre organizator.


Art. 6 – Stocuri/Preturi eronate
Datorita modului de functionare al platformei online pot exista erori in aplicarea reducerilorsi modificarea preturilor, din acest motiv organizatorul poate anula o comanda farainstiintarea clientului in cazul erorilor aparute in afisarea stocului si al pretului . De asemenea clientul nu poate solicita nicio despagubire in astfel de situatii aparute.


Art. 7 – Protectia datelor cu caracter personal
Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi
acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicăriiprezentului Regulament. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea 2 datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr.677/2001, au următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției (art.18). Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea siutilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.


Art. 8 – Litigii
Datorita modului de functionare al platformei online, nu este exclusa posibilitatea erorilor sistemului ce sa influenteze afisarea stocului/pretului/produsului. Cat timp nu se doveste ca aceste erori sunt voite, clietul intelege ca a fost informat de prezentul regulament, oferta, si produsele ce apartin acestei oferte. În situația în care părțile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre soluționare instanțelor judecătorești competente.


Art. 9 – Dispozitii finale
Reclamatiile referitoare la desfasurarea campaniei se vor transmite organizatorilor fie pe adresa de email contact@kazan.ro fie la sediile magazinelor fizice KAZAN.
Reclamatiile se vor putea formula in primele 10 zile de la finalizarea campaniei,
reclamatiile ulterioare ne mai fiind acceptate. De asemenea nicio reclamatie Telefonica nu va fi luata in considerare. Organizatorul isi asuma sa ia toate deciziile si masurile necesare pentru o buna desfasurare si o buna intelegere intre clienti si organizator, insa nu isi asuma si eventualele nemultumiri ale clientilor.
Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi solicitata din orice punct de lucru KAZAN, precum si online pe www.kazan.ro
Organizator, SC KAZINST GRUP SRL